Velkommen til Mytaxi

Bli en del av Mytaxi og tjen penger ved å verve andre eiere/sjåførere. Jo mer du bidrar, desto mer penger tjener du.

Vilkår og betingelser

1.Introduksjon

Disse vilkårene og betingelsene styrer henvisningsprogrammet som tilbys av Mytaxi. Ved å delta i henvisningsprogrammet, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

2.Kvalifikasjoner

Henvisningsprogrammet er åpent for enkeltpersoner som er bosatt i Den europeiske union og som er over 18 år. Ansatte i Mytaxi og deres umiddelbare familiemedlemmer kan ikke delta i henvisningsprogrammet.

3.Henvisningsprosessen

Henvisere kan henvise venner og familiemedlemmer til Mytaxi ved å gi dem henvisningslenken som er generert av Mytaxi-nettstedet. Lenken vil bli delt personlig av henviseren til mottakeren. Etter å ha åpnet den henviste lenken, vil mottakeren registrere seg og signere en kontrakt med Mytaxi. Administratoren vil gjennomgå detaljene til brukeren og godkjenne eller avvise kontoen.

4.Belønninger

Henvisere vil motta opptil NOK 10000 for hver vellykkede henvisning. En henvisning anses som vellykket etter fullføring av signert avtale og godkjenning av administratoren. Henviseren vil få henvisningsbeløpet etter godkjenning fra administratoren. Belønninger vil bli kreditert deltakerens konto innen 30 dager.

5.Databeskyttelse

Mytaxi forplikter seg til å beskytte personvernet til deltakerne og de personene de henviser til. Personlige data som samles inn i forbindelse med henvisningsprogrammet, vil bli behandlet i samsvar med Mytaxis personvernpolicy, som er tilgjengelig på nettstedet deres.

6.Ansvarsbegrensning

Mytaxi vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i forbindelse med henvisningsprogrammet.

7.Endringer i vilkår og betingelser

Mytaxi forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, uten forhåndsvarsel. Deltakere er ansvarlige for å regelmessig gjennomgå disse vilkårene og betingelsene for eventuelle endringer.

8.Lovvalg

Disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt og tolket i samsvar med lovene i Oslo tingrett. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med henvisningsprogrammet vil bli løst av domstolene i Oslo tingrett.

9.Ingen overføring

Deltakere kan ikke overføre sine rettigheter eller plikter under disse vilkårene og betingelsene uten Mytaxi's skriftlige samtykke på forhånd.

10.Overholdelse av lover

Deltakere må overholde alle gjeldende lover og forskrifter i forbindelse med henvisningsprogrammet.

11.Uærlige henvisninger

Mytaxi forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som engasjerer seg i bedragersk eller misvisende atferd i forbindelse med henvisningsprogrammet.

12.Tvisteløsning

Deltakere godtar å løse eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med henvisningsprogrammet gjennom forhandlinger i god tro. Hvis en løsning ikke kan oppnås, godtar deltakere å sende tvisten til voldgift.

13.Ansvarsfraskrivelse

Deltakere godtar å holde Mytaxi skadesløs fra og mot ethvert krav, skade og utgifter som oppstår i forbindelse med deres deltakelse i henvisningsprogrammet.

14.Avslutning av programmet

Mytaxi forbeholder seg retten til å avslutte henvisningsprogrammet når som helst, uten forhåndsvarsel.